Informasi Terkini

Struktur Organisasi

 


Lampiran 1: SK Kepala SMP Muhammadiyah 13 Kota Makassar

Nomor :032/ KEP/III.4. /AU/F/2022

Tanggal : 25 Juli  2022

PEMBAGIAN TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

No

NAMA/NIP

GOL/

RUANG

PENDIDIKAN/JURUSAN

JABATAN/TUGAS

KET

1.

I b r a h i m, S.S

-

S1/Sastra Arab

Kepala Sekolah

GTY

NBM. 1 322 655

2

Muhammad Jawir, S.Pd

-

S1/Matematika

Wakasek Kurikulum

GTY

NBM. 1320590

3

Andi Al Qadri Ardiyansyah, S.Pd

-

S1/Pendidikan Sosiologi

Wakasek Kesiswaan

GTY

NBM. 1320593

4

Dra. Sitti Suhrah, S.Pd.I

-

S1/PAI

Wakasek ISMUBA

GTY

NBM. 1141069

5

Alminsyah, S.S., S.Pd., M.Pd

-

S2/Megister Pendidikan

Wakasek SARPRA

GTY

NBM. 1320593

6

Andi Hamjan, S.Pd., M.M., M.Pd

-

S2/Manajemen Pendidikan

Ka. Tata Usaha

PTY

NBM. 860562

7

Ridwan Akbar, S.Sos

-

S1/Manajemen Sosial

Operator

PTY

NBM. 

8

Syamsuddin, S.Pd.I

-

S1/PAI

Bendahara

GTY

NBM. 1320591

9

Darmawati, S.Pd

-

S1/IPS

Pustakawan

GTY

NBM. 1179316

10

Demi Arni, S.Pd

-

S1/ Olahraga

Wali Kelas 7A

GTY

NBM. 1262064

11

Awal Rachmat, S.Pd

-

S1/ Olahraga

Wali Kelas 7B

GTY

NBM. 1179315

12

Rahmatia, S.Pd

-

S1/ Bahasa Indonesia

Wali Kelas 8A/

GTY

NBM, 1262065

13

St. Saleha, S.Pd

-

S1/ Seni

Wali Kelas 8B

GTY

NBM : 1320594

14

Syaifuddin, S.Pd

-

S1/Bahasa Indonesia

Wali Kelas 9A/

GTY

NBM. 1182374

15

Sudirman N,S.Pd

-

S1/ Bahasa Inggris

Wali Kelas 9B

GTY

NBM. 1179319

16

Muhammad Irham, S.Pd

-

S1/Olahraga

Wali Kelas 9C

PTY

NBM. 

17

Hasyim

-

SMK

TU. Administrasi

PTY

NBM.1322661

18

Rosmawati, A.Md

-

D1

TU. Rumah Tangga

PTY

NBM.1322659

Makassar, 25 Juli 2022

Kepala Sekolah
I b r a h i m, S.S 

 NBM. 1322655


Post a Comment

0 Comments